Ventileren
Installateurs
Ventilatie-units systeem C Ventilatie-units systeem D Vraaggestuurd D-systeem Decentrale woningventilatie Kanalensystemen Roosters

Vraaggestuurd D-systeem

E-peil verminderingsset

 

Vanaf heden scoren onze vraaggestuurde balansventilatiesystemen met warmteterugwinning nog beter in de E-peil berekening. Dit betekent een verdere besparing op het toch al lage energieverbruik van balansventilatiesystemen. U kan hiervoor een gelijkwaardigheidsverklaring (ATG-E) downloaden via de website van SIG Air Handling of via de websites van de Gewesten (VEA, BIM en DGO4).

 

Balansventilatie met warmteterugwinning

 

Balansventilatie met warmteterugwinning is een energiezuinige manier van ventileren doordat uit de afgevoerde lucht warmte wordt teruggewonnen. Een Renovent-systeem draagt bij aan een gezondere leef- en werkomgeving, een gezonder milieu én aan een beheersing van de kosten. De gelijkwaardigheid (ATG-E) is toegekend aan de volgende ventilatietoestellen met vraagsturing: de Renovent Excellent Plus en de Renovent Sky Plus in combinatie met 2 binnenklimaatsensoren (CO₂) en een relatieve vochtigheidssensor (RV-sensor) in de afvoerlucht.

 

Lager E-peil

 

De gelijkwaardigheidsverklaring die voor deze toestellen werd opgesteld noteert een regelfactor van 0,54. Deze regelfactor (freduc,vent) kan rechtstreeks in de EPB-software ingevoerd worden. Gemiddeld betekent dit een verdere verlaging van 7 tot 12 E-peil punten op de toch al lage score van een balansventilatiesysteem en dus een belangrijke energiekostenreductie.

Brink Renovent Excellent 300/400/450
DucoBox Silent
Afwerkingsroosters

Momentje a.u.b.

Momentje a.u.b.